לעילוי נשמת הרה"ג הרה"ח הרב יעקב עמנואל בן הרב דוב יהודה ז"ל
The Sinai Scholars Society is a joint project of Chabad on Campus International Foundation and The Rohr Jewish Learning Institute